Biotec Šubic - Biotehnična stabilizacija brežin

 • sl
 • de
Za več informacij nas lahko kontaktirate na
031 473 705 [email protected]

Opis redne dejavnosti podjetja

Podjetje je s svojim delom v slovenski prostor prineslo inovacije na področju varovanja okolja, sanacije plazov, ekogradnje, in ohranjanja zelenih površin, ki so v dandanašnjih časih in gradnjah velika redkost. Na ta način ohranjamo naravno celovitost, po drugi strani pa ljudem nudimo mnogo lepše in prijaznejše bivalno okolje. Naši inovativni zeleni sistemi upoštevajo uporabo eko materialov za gradnjo – ekogradnja in s svojim naravnim pristopom prispeva k varovanju okolja.

Naš osnovni namen je raba in spodbujanje naravnih virov, kar sovpada z naravovarstvenimi smernicami, ki vzpodbujajo izvajanje naravi prijaznih metod utrjevanja bregov brez togih betonskih zidov in kamnitih zložb. Uporaba okoljskih tehnologij, ki posnemajo tehniko gozdnega ekosistema, kot je raznos sil preko koreninskega sistema, oblikovanje površine tal, kot je gospodarno ravnanje z vodo, samoobnovljivost in prilagodljivost rastlin. Te tehnologije se uporabljajo pri stabilizaciji pobočij in brežin, sanaciji plazov, gradnji prometnic, utrjevanju obrežij vodotokov ali gradnji zelenih škarp pri urejanju okolice stanovanjskih zgradb. V načinu dela smo inovativni in tehnološko prodorni, saj naša ciljna usmerjenost temelji na nenehnih izboljšavah že obstoječih produktov, kot tudi razvijanje novih in boljših glede na odzive trga.

Dejavnosti in storitve

 • Izdelava človeku in naravi prijaznih brežin z zelenimi sistemi
 • Gradnja zelenih podpornih zidov oz. eko škarp za preprečevanje usipanja in drsenja zemlje (armirana zemljina) – BVC®
 • Humuziranje in ozelenitev zelo strmih brežin s sistemom nosilnega pletiva – BVS®
 • Urejanje okolice stanovanjskih zgradb
 • Biotehnična stabilizacija in sanacija plazov ter zemeljskih podorov z ekogradnjo
 • Utrjevanje in ozelenitev strmih površin in izdelava botaničnih škarp
 • Zaščita erozijsko kritičnih površin z naravnimi materiali
 • Nameščanje zaščitnih mrež proti padanju kamenja in posipanju materiala
 • Zaščita strmih pobočij z zatravitvijo za preprečevanje nadaljnjega posipanja in plazenja zemljine
 • Pogozdovanje strmih brežin in plazov s sajenjem pionirskih drevesnih vrst
 • Utrjevanje nasipov, vkopov, zemljin, brežin prometnic in bregov vodotokov
 • Urejanje in preprečevanje odnašanja nabrežij vodotokov
 • Protierozijska zaščita iz lesenih podpornikov (hangrost) za preprečevanje površinskih in globljih erozij
 • Širjenje, sanacija in utrjevanje gozdnih cest
 • Nabava in dostava gramoznega materiala, ter odstranitev in deponiranje odvečnega matariala
 • Razne gozdarske storitve